محتوا

VDE Mark

درباره VDE :

VDE، انجمن برق، الکترونیک و فن آوری اطلاعات آلمان است که درسال 1920 تاسیس شد و یکی از بزرگترین انجمن های فنی و علمی در اروپا که با بیش از 34000 عضو را دارا می باشد. اعضای VDE مهندسان ، دانشمندان، دانشجویان، تکنسین ها و . . . می باشند . در سراسر آلمان VDE بر اساس منطقه بندی در کشور آلمان که توسط 29 منطقه تشکیل شده است و مقر اصلی آن در فرانکفورت می باشد .

مسئولیتهای انجمن VDE :

- توسعه و گسترش مداوم الکتروتکنولوژی، الکترونیک ، فن آوری اطلاعات، و فن آوری های مربوط به آنها؛
- حمایت از استفاده الکتروتکنولوژی و الکترونیک در رشته مهندسی مکانیک در ساخت و فرایند اتوماسیون، حمل و نقل و تکنولوژی پزشکی، و غیره؛
- ارتقاء دانش فنی و انتقال ملی و بین المللی دانش فنی
- آموزش مداوم و توسعه حرفه ای پشتیبانی شده توسط برنامه های متنوع با استفاده از کنگره ها و سمینارهای فنی؛
- مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی در مسائل مربوط به آموزش و پژوهش؛
- ارتقاء آموزش و دانش فنی میان رشته ای

دامنه کاربرد نشان VDE :

- محصولات روشنایی
- تجهیزات الکترونیکی
- فناوری اطلاعات محصولات
- تجهیزات برق صنعتی و پزشکی
- لوازم خانگی الکتریکی و تجهیزات و سیستم های کسب و کار
- قطعات الکترونیکی و الکتریکی
- سیم و کابل
- تست مواد
- تست سازگاری مغناطیسی EMC
- تست های محیطی

الزامات و مستندات فنی برای دریافت نشان VDE:

1- توصیف محصول
2- شرح تفاوت های مدلهای محصول
3- دیاگرام مدار برق
4- دفترچه راهنمای استفاده محصول به زبان آلمانی
5- فهرست قطعات و مواد
6- گزارش آزمون یا تست ریپورت
7- سایر موارد الزام شده متناسب با محصول
8- بازرسی کارخانه برای صدور گواهینامه VDE (بعد از صدور معمولا" 2 بار در سال)

انواع نشانهای VDE :

VDE Mark :


مربوط به محصولات الکترو فنی از جمله محصولات با توجه به قانون ایمنی محصولات (ProdSG) و محصولات پزشکی با توجه به قانون محصولات پزشکی (MPG) می باشد .
که این نشان با توجه به استانداردهای VDE / EN / IEC ، مشخصات فنی و همچنین با توجه به الزامات ایمنی و سلامت محصول صادر می شود .

VDE GS Mark :

یک علامت صدور گواهینامه داوطلبانه بر اساس الزامات و مقررات ایمنی در کشور آلمان است.
نشان GS نه تنها نشان دهنده ایمنی و عملکرد محصول است بلکه نشان دهنده کیفیت پایدارمحصول میباشد و افزایش اعتماد مشتری و تمایل آن را برای خرید محصول را افزایش می دهد .
در حقیقت نشان GS کلیه الزامات و قوانین دایرکتیو تجهیزات با ولتاژ پایین (LVD) را پوشش می دهد .

VDE ENEC Mark :

این نشان با توجه به روش صدور گواهینامه ENEC و بر اساس استانداردهای EN صادر می شوند .

VDE EMC Mark :

این نشان برای محصولات الکترو فنی مطابق با استانداردهای سازگاری الکترومغناطیسی و بر اساس استانداردها و مشخصات فنی VDE / EN / IEC / CISPR صادر می شود .

VDE Cable Mark :

این نشان برای کابل و کابلهای عایق بندی شده و همچنین خط لوله ها با توجه به استانداردها و مشخصات فنی و همچنین الزامات ایمنی VDE / EN / HD / IEC صادر می شود .

IECQ CECC Mark :

این نشان برای قطعات الکترونیکی با توجه به روش کنترل کیفیت کمیته IECQ / CECC و بر اساس استانداردهای IEC صادر می شود .
VDE Certificate of Conformity:
گواهی انطباق در رابطه با نظارت بر کارخانه برای تولید محصولات الکترو فنی و با توجه استانداردهای به VDE / EN / IEC صادر می شود .


VDE, the Association for Electrical, Electronic & Information Technologies, is one of the largest technical and scientific associations in Europe with more than 34,000 members. VDE members include not only engineers but also scientists, students, technicians, all important businesses in the electrical, electronic and information technology industry, the electrical utilities, federal authorities and institutions. The VDE is represented throughout Germany on a regional basis by 29 regional societies, and is headquartered in Frankfurt am Main

Aims and responsibilities

The responsibilities of the Association include

- the ongoing development of electrotechnology, electronics, and information technology, and their related technologies;
- supporting the use of electrotechnology and electronics in mechanical engineering, in manufacturing and process automation, transport and medical technology, etc;
- the promotion of national and international transfers of technical knowledge;
- continuing education and career development supported by a varied program of congresses, technical symposia and seminars;
- participation in political decision-making in matters regarding education and research;
- the interdisciplinary promotion of scientific knowledge and training.

Required information for VDE Certification includes:


- 1, Product description
- 2, Model differences description
- 3, Circuit diagram
- 4, Instructions in German
- 5, List of components and materials
- 6, test report
- 7,Otherrequired materials
- Factory inspection for VDE certification
- In principle, VDE shall conduct the factory review twice per year. Factory inspection is mainly conducted to inspect the consistency of product and samples, and review the inspection procedures, records, measurement and other quality control documents.

The following certification marks / attestations are available after positive testing of your products by the VDE Institute:


 Electro-technical products including products according to the Product Safety Act (ProdSG) and medical products according to the Medical Product Act (MPG)

according to VDE/EN/IEC standards, other technical specifications as well as possible provisions of law with respect to safety and health requirements
 


VDE Mark

 Technical working equipment and commodities ready for use, in the sense of ProdSG (optional for such products instead of VDE Mark)

according to VDE/EN/IEC standards, other technical specifications as well as possible provisions of law with respect to safety and health requirements

 
VDE GS Mark
 
Products according to the ENEC certification procedure
on the basis of EN standards and specifications of the ENEC procedure
 
ENEC Mark of the VDE
 
 Electro-technical products complying with the standards for electromagnetic compatibility
on the basis of VDE/EN/IEC/CISPR standards and other technical specifications
 
VDE EMC Mark
 Cables and insulated cords as well as conduits and ducts
according to VDE/EN/HD/IEC standards, other technical specifications as well as possible provisions of law with respect to safety and health requirements
 
VDE Cable Mark


VDE Identification Thread
 Cables and insulated cords according to the HAR certification procedure
on the basis of EN/HD standards and specifications of the HAR procedure
VDE HARmonization Marking


VDE HARmonization Thread
 
 Electronic components according to the IECQ procedure
on the basis of IEC standards, IECQ/CECC specifications
 
IECQ CECC Mark
 
 Certificate of Conformity in conjunction with factory surveillance for electro-technical products
according to VDE/EN/IEC standards, other technical specifications as well as possible provisions of law with respect to safety and health requirements
 
VDE Registration Number