درباره Key Mark

Keymark برای محصولات عایق های حرارتی می باشد که منطبق با حداقل قوانین  مورد نیاز (ایمنی) در منطقه اقتصادی اروپا و مطابق کامل با استانداردهای مربوطه ، انجام می شود .

گواهینامه Key Mark یک گواهینامه داوطلبانه اتحادیه اروپا می باشد و نشان دهنده انطباق با استاندارد اروپا (EN) است. این استاندارد محصول که توسط CEN، کمیته استاندارد اروپا و  CENELEC، کمیته استاندارد برق و الکترونیک اروپا تهیه و تدوین شده است . 
Key mark علامت اروپا بر اساس اصل "یک استاندارد، یک آزمون، در همه جا پذیرفته شده است . صدور گواهینامه توسط شرکتهایی که دارای آزمایشگاه و شرایط صدور گواهینامه را دارند و اصطلاحا" به آنها Body empowered  گفته می شود توسط کمیته های  CEN و CENELEC بر اساس استاندارد EN 45011 (ISO / IEC راهنمای 65 ) وبا توافق چند جانبه (MLA) و همکاری اروپا برای (EA) اعتباربخشی شده اند.
در حقیقت تنها ای شرکتها ((Body empowered  می توانند محصول را تست و گواهینامه Key Mark را صادر کنند .
د در حال حاضر 29 مراجع صدور گواهینامه (Body empowered ) واقع در 16 کشور مختلف اروپایی می تواند مجوز Key mark بر اساس بیش از 160 استاندارد اروپایی صادر کنند. 

هدف طرح توسعه گروه  (SDG 5) گرد هم آوردن تولید کنندگان، آزمایشگاه ها و مراجع صدور گواهینامه، فعال در زمینه محصولات عایق حرارتی است. این مسئول برای تهیه پیش نویس قوانین طرح خاص که برای Key marking محصولات عایق حرارتی هستند اعمال می شود.

گروه SDG ها به شرح ذیل می باشند :

SDG-1: پلاستیک سیستم های لوله کشی (CEN / TC 155)
SDG-2: هزینه اختصاص دادن حرارت (CEN / TC 171)
SDG-3: کاشی و سرامیک (CEN / TC 67 - EN 87)
SDG-4: کنترل سیستم های گرمایش (CEN / TC 247)
SDG-5: محصولات عایق حرارتی (CEN / TC 88)
استانداردهای مرتبط

EN 13162, Thermal insulation products for buildings – Factory made mineral wool (MW) products –Specification

EN 13163, Thermal insulation products for buildings – Factory made products of expanded polystyrene (EPS) – Specification

EN 13164, Thermal insulation products for buildings – Factory made products of extruded polystyrene foam (XPS) – Specification

EN 13165, Thermal insulation products for buildings – Factory made products of rigid polyurethane foam (PUR) – Specification

EN 13166, Thermal insulation products for buildings – Factory made products of phenolic foam (PF) – Specification

EN 13167, Thermal insulation products for buildings – Factory made cellular glass (CG) products – Specification

EN 13168, Thermal insulation products for buildings – Factory made products of wood wool (WW) – Specification

EN 13169, Thermal insulation products for buildings – Factory made products of  expanded perlite (EPB) – Specification

EN 13170, Thermal insulation products for buildings – Factory made expanded cork (ICB) products  –Specification

EN 13171, Thermal insulation products for buildings – Factory made wood fibre (WF) products – Specification


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :