TPED

2010/35/EU Transportable pressure equipment   تجهیزات تحت فشار قابل حمل (TPED)


توافق اروپا بر روی حمل و نقل بین المللی کالاهای خطرناک – توسط دایرکتیو  1999/36/ECبا نام تجهیزات تحت فشار قابل حمل TPED شناخته شد
دایرکتیو تجهیزات تحت فشار قابل حمل مربوط به طراحی، ساخت، ارزیابی انطباق و ارزیابی مجدد محصولات قابل حمل اعم از سیلندر ها، لوله ها ، مخازن برودتی و مخازن برای حمل و نقل گازها یی مانند سیانید هیدروژن ، فلورید هیدروژن و ...  این دایرکتیو همچنین برای شیرآلات (سوپاپها) که دارای لوله های قابل تعویض یا ثابت باشن نیز کاربرد دارد . 
در این دایرکتیو محصولات باتوجه با حداکثر فشار و ظرفیت (ps.v) به سه دسته تقسیم می شوند .

هدف : 

هدف ازدایرکتیو تجهیزات تحت فشار قابل حمل TPED، یکی از یک سری از اقدامات  و مقررات در نظر گرفته شده برای ایجاد بازار واحد اروپایی که در آن الزامات فنی برای کالاهای یکسان هستند، در نتیجه به تولید کنندگان اجازه می دهد دسترسی آسان به بازار اتحادیه اروپا را داشته باشند .
هدف از دایرکتیو TPED ، برای ارائه یک ساختار قانونی و ایجاد گروهی از استانداردهای مشترک ویکپارچه شده (Hrmonized Standards) در اتحادیه اروپا است که به موجب آن می توان انواع خاصی از مخازن تحت فشارساده  را در سراسر جامعه اروپا تولید و به فروش رساند .

دامنه کاربرد :

نمونه های معمول از تجهیزات تحت فشارقابل حمل که تحت پوشش قرار گرفته اند ، عبارتند از:

- سیلندر گاز سوخت
- سیلندر گاز جوش
- تانکر جاده  برای حمل و نقل از گاز فشرده
- باتری وسایل نقلیه 
- کشتی کانتینری حاوی  گاز فشرده
- سیلندر گنجانیده شده در رفتس، زندگی lifejackets ها
- مخازن برای گازهای به سرد

استثنائات :

نمونه های که در دایرکتیوتجهیزات تحت فشار قابل حمل قرار نمی گیرند ،  عبارتند از:

- مخازن برای گازهای غیر خطرناک تحت  فشار2 بار
- مخازن برای مواد غذایی تحت فشار و یا نوشابه های گازدار
- مخازنی که برای کار استفاده نمی شود
- کارتریج های گاز
- فندک برای پر کردن مجدد
- یخچال و فریزر ها با کمتر از 12kg یخ سازی
- بطری پر شده از برخی از گازهای بی اثر های برودتی برای خنک کردن نمونه های بیولوژیکی و پزشکی.
- آتش خاموش کن (که توسط PED تحت پوشش قرار داده  می شود)
- سیلندر گاز برای دستگاه تنفس (که توسط PED تحت پوشش قرار داده می شود)

ساختار دریافت CE Mark :

بخش

بار.لیتر (P.V )

ماژول

توضیحات ارزیابی انطباق

1

کوچکتر از 1000

A1

طراحی زیر نظر تولید کننده انجام می شود و NB ارزیابی نهایی را کنترل می کند

B+C1

تست محصول + کنترل تولید اولیه به صورت تصادفی و رندوم توسط NB ارزیابی می شود

2

بین 1000 تا 3000

H

کنترل سیستم کامل تضمین کیفیت برای طراحی ، تولید و ارزیابی نهایی توسط NB انجام می شود

B+E

تست محصول + تایید سیستم تضمین کیفیت برای تولید و ارزیابی نهایی توسط NB انجام می شود

B+C1

تست محصول + کنترل تولید اولیه به صورت تصادفی و رندوم توسط NB ارزیابی می شود

3

بیشتر از 3000

G+D

صحه گذاری توسط NB + تایید سیستم تضمین کیفیت برای تولید و ارزیابی نهایی توسط NB انجام می شود

H1+D

کنترل سیستم کامل تضمین کیفیت ، بازرسی طراحی و مراقبتیهای ویژه ارزیابی نهایی که توسط NB انجام می شود

B+D

تست محصول + تایید سیستم تضمین کیفیت برای تولید و ارزیابی نهایی توسط NB انجام می شود

B+F

تست محصول + صحه گذاری تولید و ارزیابی هر محصول به صورت جداگانه توسط NB انجام می شود

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :