EFCU

93/15/EEC Explosives for civil uses  مواد منفجره برای استفاده های عمرانی


دایرکتیو 93/15/EEC 5 در تاریخ 5 آوریل 1993 در رابطه با نظارت بر مواد منفجره برای استفاده های عمرانی توسط شورای استاندارد اتحادیه اروپا تدوین شد و بعهدها با اصلاحاتی بر روی آن به دایرکتیو 93/15/EEC تبدیل شد .

دامنه کاربرد : 

کلیه مواد منفجره برای استفاده عمرانی اعم از ساختمانی ، معدنی ، پل سازی ، سد سازی و . . . را در بر می گیرد .

استثنائات :

- مواد منفجره، مهمات نیروهای مسلح، پلیس و یا ادارات آتش نشانی
- وسایل آتش بازی
- مهمات، اسلحه های قابل حمل،اسلحه و جنگ افزار توپخانه

الزامات فنی و خاص :

1- حداقل اطلاعات باید در مورد مواد منفجره و آزمایش مواد منفجره  در شرایط واقعی که مورد استفاده قرار می گیرد وجود داشته باشد برخی از این اطلاعات به شرح دیل می باشد : 

- خواص مشخصه  از جمله ترکیب شیمیایی، درجه ترکیب و در صورت لزوم، ابعاد و اندازه
- ثبات فیزیکی و شیمیایی مواد منفجره در معرض شرایط محیطی 
- حساسیت به ضربه و اصطکاک.
- سازگاری با همه اجزای آن در رابطه با  ثبات فیزیکی و شیمیایی 
- خلوص شیمیایی مواد منفجره 
- مقاومت مواد منفجره در برابر نفوذ آب و ایمنی و قابلیت اطمینان آن در شرایط مرطوب 
- مقاومت در برابر درجه حرارت پایین و بالا
- مواد منفجره برای استفاده در محیط های خطرناک 
- ویژگی های ایمنی در نظر گرفته شده برای جلوگیری از شروع و یا احتراق نابهنگام و یا غیر عمدی.
- بارگذاری درست و عملکرد مواد منفجره، زمانی که برای هدف مشخصی از آن استفاده می شود.
- دستورالعمل استفاده به زبانی که در آن کشور مورد استفاده قرار می گیرد 

2- گروه های مختلف از مواد منفجره باید حداقل نیز مطابق با شرایط زیر :

A. مواد منفجره انفجار

-روش ارائه شده از شروع  تا پایان انفجار باید امن، قابل اعتماد باشد
-انفجار مواد منفجره در فرم کارتریج باید انفجار امن، قابل اعتماد باشد 
- گازهای تولید شده توسط انفجار مواد منفجره در نظر گرفته شده گازهایی شامل : مونوکسید کربن ، گاز نیتروژن ، دیگر گازها، بخارات یا پس مانده های جامد را ایجاد نمی کند .

B. کابل انفجار ، فیوز ایمنی ، کابل ها، کابل های جرقه زنی و لوله های شوک

- کابلهای انفجار ، فیوز ایمنی و کابلهای جرقه زنی باید از استحکام کافی در برابر تنش مکانیکی طبیعی را داشته باشند 
- پارامترهای زمان سوختن فیوز ایمنی را باید مشخص و ایمن باشد
- کابلهای انفجار ، فیوز ایمنی و کابلهای جرقه زنی باید  قابل اعتماد ، قابلیت شروع در شرایط آب و هوایی خاص را داشته باشند

C. چاشنی ( از جمله چاشنی تاخیر ) و رله

- چاشنی بایستس  تحت تمام شرایط خاص پیش بینی های لازم در مورد آن را داشته باشد 
- چاشنی برای  شروع انفجار باید تحت تاثیر رطوبت قرار نگیرد
- زمان تاخیر چاشنی باید به اندازه کافی یکنواخت باشد
- ویژگی های الکتریکی چاشنی باید بر روی بسته بندی ( به عنوان مثال جریان ، مقاومت ، و غیره ) نشان داده شده باشد.
- سیم چاشنی الکتریکی باید از عایق کافی و مقاومت مکانیکی از جمله استحکام لینک به چاشنی برخوردار باشد

D. پیشرانها و پیشران موشک

-این مواد باید منفجر نشوند ، زمانی که برای هدف در نظر گرفته شده باشند
- پیشرانهای در صورت لزوم باید در برابر تجزیه تثبیت شده باشند .
- پیشرانهای موشک جامد ، در فرم فشرده و یا ریخته گری ، باید تحت تاثیر دیگر گازها قرار نگیرند 

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :